Адміністрація закладу

Примаченко Валерій Степанович -

директор Ніжинського Будинку дітей та юнацтва.

Примаченко В. С. народився в 1965 р. в м. Ніжині, закінчив Ніжинську загально-освітню школу № 1. Отримав вищу освіту в Ніжинському Державному педагогічному інституті ім. М. В. Гоголя (1989 р., вчитель математики та фізики) та Національній Академії державного управління при Президенті України (2010 р., магістр державного управління). Одружений, має сина.

Ще будучи студентом розпочав свій трудовий та педагогічний стаж. У 1988-1990 рр. працював вчителем фізики та астрономії у Ніжинський ЗОШ № 9. З 1990 р. по 2001 р. був керівником гуртка в Ніжинській Станції юних техніків.

На 2001-2005 роки припадає його активна суспільно-політична та громадська діяльність в м. Ніжині та Ніжинському районі.

З 2005-2008 роках працює заступником голови Ніжинської районної державної адміністрації.

У 2011-2017 роках він був начальником Управління культури і туризму Ніжинської міської ради.

У 2006-2010 рр. був обраний депутатом Ніжинської районної ради, а у 2010-2015 рр. депутатом Ніжинської міської ради.

За вагомий внесок у розвиток міської та районної громади неодноразово нагороджувався Грамотами виконавчого комітету Ніжинської міської ради, Департаменту культури Обласної державної адміністрації.

З 10.10. 2017 р. - директор Ніжинського Будинку дітей та юнацтва.

У директора НБДЮ великі плани на майбутнє, безліч цікавих ідей та пропозицій, втіленню яких сприятимуть його ентузіазм, прагнення до творчого пошуку, почуття відповідальності за результати своєї праці, високий авторитет як в закладі, так і в місцевій громаді.

Постнікова Ольга Юріївна -

заступник директора з навчально-виховної роботи НБДЮ.

 

Постнікова О. Ю. народилась у 1983 р., закінчила Ніжинську ЗОШ № 7. Отримала вищу освіту в Переяслав-Хмельницькому Державному педагогічному університеті ім. Г. Сковороди (2006 р.) за фахом "Педагогіка та методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)". З вересня 2013 р. обіймає посаду заступника директора НБДЮ з навчально-виховної роботи.

Має належну науково–теоретичну підготовку, організаторські здібності, досконало володіє прийомами і методами управлінської діяльності та педагогічної роботи з дітьми. Для її роботи характерний творчий пошук, прагнення удосконалення організації навчально–виховного процесу в закладі. Вона постійно вносить пропозиції з покращення ефективності навчально–виховного процесу в НБДЮ з використанням сучасних інноваційних освітніх технологій. Значну увагу звертає на культуру ведення документації.

Постнікова О. Ю. уміло організовує поточне і перспективне планування діяльності педагогічного колективу закладу, здійснює контрольно-оцінювальну діяльність в навчальному процесі, вдало координує роботу керівників гуртків з виконання навчальних планів і програм, а також розробку необхідної навчальної, методичної документації, координує процес атестації працівників закладу, вчасність проходження ними курсів підвищення кваліфікації, вивчення системи роботи педагогів, що атестуються.

Постнікова О. Ю. здійснює постійний контроль за якістю освітнього процесу в НБДЮ. Звертає особливу увагу на результативність праці педагогів, їх здатність якісно організовувати навчально-виховний процес, домагання максимально можливого засвоєння учнями програмового матеріалу, використання сучасних методів, форм навчання та виховання, вміння розвивати здібності та інтереси дітей, здійснювати диференційований підхід до гуртківців.

Процес управління в нашому позашкільному навчальному закладі – особистісно зорієнтований.А тому всю роботу творчої педагогічної майстерні побудовано на основі діагностування професійної діяльності педагогів. Різні методики, вдале поєднання групової та індивідуальної роботи дозволяють враховувати компетентності, потреби і інтереси кожного педагога. А моніторинг діяльності педпрацівників допомагає проаналізувати роботу педагогів протягом міжатестаційного періоду, що дає можливість об’єктивно оцінити його працю. Моніторинг складає основу виявлення труднощів в роботі, сприяє пошуку оптимальних шляхів їх подолання. Він дає інформацію для роздумів та визначенню аспектів професійного зростання, адекватної самооцінки та професійної комфортності педагога.

Здійснення внутрішнього контролю базується на його основних принципах: актуальність, підпорядкованість меті і завданням, забезпечення гласності шляхом надання своєчасної інформації в колективі. Вимоги до форм контролю сприяють вирішенню важливих моментів, таких як його доречність, системність, оперативність, колегіальність і, що дуже важливо, об'єктивність.

Заступник директора НБДЮ з навчально-виховної роботи завжди об’єктивно, доброзичливо оцінює працю керівників гуртків. Користується авторитетом серед учнів, батьків, працівників закладу, освітян міста.

Вона сама постійно вдосконалює педагогічну майстерність, загальну культуру, підвищує власний фаховий і кваліфікаційний рівень. Вважає, що основним в діяльності адміністрації позашкільного закладу на сучасному етапі є: створити всі необхідні умови для підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності та загальної культури кожного педагога, своєчасно побачити і належним чином оцінити оригінальне, нове і перспективне та активно сприяти впровадженню таких здобутків у практику.