Графік роботи методистів НБДЮ:

https://docs.google.com/document/d/1-oOwQtqVfsv4f1JcRAvUown4OD46vN0c/edit?usp=share_link&ouid=100901457683639198592&rtpof=true&sd=true

 

Методична робота в НБДЮ – це спеціальний комплекс практичних заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду і спрямовані на всебічне підвищення компетентності та професійної майстерності кожного педагогічного працівника. Цей комплекс орієнтований перш за все на підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, а в кінцевому результаті – на підвищення якості й ефективності освітнього процесу.

Система методичної роботи НБДЮ будується таким чином, щоб підвищити результативність і якість освітнього процесу шляхом впровадження нових технологій навчання й виховання; створити належні умови для підвищення фахового рівня кожного педагога; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим педагогам вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

У процесі методичної роботи здійснюються підвищення наукового рівня педагога, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у навчальну практику передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи педагога, надання йому кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності. 

Методична робота передбачає:

  • створення умов для найбільш повного розкриття здібностей, талантів кожного педагога;
  • розвиток ініціативи та творчого пошуку;
  • використання перспективного педагогічного досвіду;
  • забезпечення безперервної освіти педпрацівників;
  • підвищення професіоналізму, освітнього і загальнокультурного рівня;
  • систематичне інформування про нові методичні рекомендації, публікації щодо змісту й методики навчально-виховної роботи, глибоке вивчення відповідних державних нормативних документів;
  • формування індивідуального стилю діяльності педагогів.

У системі методичної роботи щодо підвищення майстерності педагогів організовані такі методичні підрозділи: методичні об’єднання, педагогічні читання, семінари-практикуми для керівників гуртків НБДЮ та ЗЗСО, постійно діючий проблемний семінар для педагогів-організаторів району, творча група керівників гуртків НБДЮ, консультаційні пункти для новопризначених педагогів НБДЮ і педагогів-організаторів ЗЗСО, а також інструктивно-методичні наради та індивідуальні форми методичної роботи – наставництво над молодими педагогами, консультації із проблемно-тематичних питань, організація самоосвітньої діяльності педагогів щодо дослідження шляхів реалізації особистої науково-методичної проблеми.

Найефективнішою формою підвищення професійного рівня керівників гуртків закладу є засідання методичного об’єднання, що забезпечують ознайомлення педколективу з новою педагогічною інформацією, передовим досвідом, сприяють впровадженню їх в освітній процес. На засіданнях обговорюються найважливіші питання позашкільної педагогіки, вивчення, узагальнення і запровадження вітчизняного та зарубіжного передового педагогічного досвіду.

Результативність освітнього процесу стала основним критерієм визначення ефективності методичної роботи. Результативною є методична діяльність з керівниками гуртків в роботі з обдарованими школярами, розвитку їх творчого потенціалу, підготовки до районних, обласних, всеукраїнських конкурсів, виставок, фестивалів. Ця робота спрямована на досягнення високих результатів. Створено банк даних обдарованих вихованців, ведеться облік результатів участі вихованців у масових заходах.

Постійно поповнюється методична продукція закладу методичними рекомендаціями, посібниками. Педагоги приймають активну участь у виставках методичних матеріалів, конкурсі педагогічної майстерності «Джерело творчості», в обласних семінарах-практикумах. Підвищенню фахової майстерності сприяє атестація педагогічних працівників.

Організація методичної роботи у закладі позитивно сприяє підвищенню майстерності педагогів та популяризації педагогічних здобутків; впровадженню в практику роботи нових ефективних методів з даного напрямку; розвитку творчого потенціалу колективу. Необхідною умовою формування педагогічного професіоналізму педагогічного працівника є систематичне підвищення своєї професійної майстерності та науково-методична діяльність.

У закладі діє методичний кабінет, який є інформаційно-аналітичним центром освітньої роботи з докладним банком інформації, яка оптимально охоплює дані про діяльність педагогічного та учнівського колективів.